Aktuality - všetky

Pozvánka na rokovaie OZ - 2.06.2021

28. 05. 2021 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 2.06.2021 o 16:30 hod. v školskej jedálni....  >> čítaj viac

ZML MDL - Cenník predaja dreva

26. 05. 2021 - Združenie majiteľov lesa Muránska Dlhá Lúka p.s. zverejňuje cenník predaja dreva. ...  >> čítaj viac

Výzva na výkonanie výrubu/okliesnenia stromov

21. 05. 2021 - Výzva na vykonanie výrubu/obkliesnia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Verejné obstarávanie

Výber dodávateľa stavby:
PREMOSTENIE V OBCI MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - OPRAVA PREMOSTENIA

Výzva na predkladanie ponúk:

Postup podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení nieltorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

Názov zakázky:

Výber dodávateľa stavby "Premostenie v obci Muránska Dlhá Lúka - oprava premostenia"


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK - OPRAVA PREMOSTENIA MDL

Priloha_1 Vyzvy na predkladanie ponúk dodavateľ stavby premostenie MDL.doc

Priloha_2 Vzor Cestne vyhlasenie Výzva dodavatel stavby premostenie MDL.doc

S-01 Situácia

S-02 Mostovka premostenia-jestvujúci stav

S-03 Zvislý rez - jestvujúci stav

S-04 Mostovka premostenia rozmiestnenie tŕňov

S-05 Mostovka premostenia - armovaci výkres

S-06 Zvislý rez premostením navrhovaný stav

S-07 Výkres zábradlia

Výkaz výmer.xlsx