Aktuality - všetky

Zber úrody - ochrana pred požiarom

02. 07. 2024 - Zber úrody - dodržiavanie protipožiarnej bezpečnosti...  >> čítaj viac

Anglicko - Slovensko

28. 06. 2024 - ...  >> čítaj viac

Slovensko - Rumunsko

24. 06. 2024 - Slovensko - Rumunsko...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Voľby

Zápisnica OVK voľby prezidenta 6.04.2024


 

Zápisnica OVK voľby prezidenta 23.3.2024


 

VOĽBY DO EP - ŽIADOSŤ O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU


 

VOĽBY DO EP - OZNÁMENIE E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU


 

VOĽBY DO EP - Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti


 

VOĽBY DO EP - Oznámenie e-mailovei adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie


 

VYHLÁSENIE VOLIEB DO EP


 

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti


 

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu


 

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie


 

INFORMÁCIE PRE VOLIČA - VOĽBY PREZIDENTA SR


 

VYHLÁSENIE VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


 

ZÁPISNICA Z VOLIEB DŇA 30.09.2023


 

EMAILOVÁ ADRESA NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU


 

EMAILOVÁ ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE


 

UTVORENIE VOLEBNÉHO OKRSKU A URČENIE VOLEBNEJ MIESTNOSTI


 

ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA


 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR - INFORMÁCIA PRE VOLIČA


 

ZÁPISNICA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE O VÝSLEDKOCH VOLIEB VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ


 

ZÁPISNICA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE O PRIEBEHU A VÝSLEDKOCH HLASOVANIA VO VOLEBNOM OKRSKU VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY


 

ZÁPISNICA Z VOLIEB DO ORGÁNOV BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STATOSTU OBCE


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA


OZNAM - VOĽBY


OBEC - INFORMÁCIA - PRÁVO VOLIŤ


VUC - INFORMÁCIA - PRÁVO VOLIŤ


ZVEREJNENIE EMAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ A OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE


URČENIE VOLEBNEJ MIESTNOSTI


MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE


ZVEREJNENIE VOLEBNÉHO OBVODU A POČTU POSLANCOV


ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR
z 8. júna 2022
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácia pre voliča

Dátum a čas konania volieb:
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.
Bližšie info na informačnom letáku.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK

V súlade s "Harmonogramom organizačno - technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020" oznamujem, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:

infomdl.sk

Bližšie info na informačnom letáku.


Oznam - doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade s "Harmonogramom organizačno - technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020" oznamujem, že emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je:

 

infomdl.sk

Bližšie info na informačnom letáku.