Aktuality - všetky

Zber úrody - ochrana pred požiarom

02. 07. 2024 - Zber úrody - dodržiavanie protipožiarnej bezpečnosti...  >> čítaj viac

Anglicko - Slovensko

28. 06. 2024 - ...  >> čítaj viac

Slovensko - Rumunsko

24. 06. 2024 - Slovensko - Rumunsko...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Vzorové tlačivá na stiahnutie

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI A DAŇ ZA PSA

Vybavuje: pani Ficeriová
Tel:            058/4881033
Email:       info(zavináč)mdl.sk

Prehlásenie o dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa

Vznik-Zánik daňovej povinnosti

 

KOMUNÁLNY ODPAD

Vybavuje: pani Ficeriová
Tel:            058/4881033
Email:       info(zavináč)mdl.sk

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznámenie Vzniku, Zániku, Zmeny k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad - študent

 

EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Vybavuje: pani Ficeriová
Tel:            058/4881033
Email:       info(zavináč)mdl.sk

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Vybavuje: pani Ficeriová
Tel:            058/4881033
Email:       info(zavináč)mdl.sk

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

VÝRUB DREVÍN

Vybavuje: pani Ficeriová
Tel:            058/4881033
Email:       info(zavináč)mdl.sk

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny