Aktuality - všetky

Pozvánka na rokovanie OZ - 28.02.2023

24. 02. 2023 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28.02.2023 o 16:30 hod. v školskej jedálni. ...  >> čítaj viac

2. Dlholúcky bál

19. 01. 2023 - ...  >> čítaj viac

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

16. 01. 2023 - ...  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Vzorové tlačivá na stiahnutie

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI A DAŇ ZA PSA

Vybavuje: pani Ficeriová
Tel:            058/4881033
Email:       info(zavináč)mdl.sk

Prehlásenie o dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa

Vznik-Zánik daňovej povinnosti

 

KOMUNÁLNY ODPAD

Vybavuje: pani Ficeriová
Tel:            058/4881033
Email:       info(zavináč)mdl.sk

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznámenie Vzniku, Zániku, Zmeny k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad - študent

 

EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Vybavuje: pani Ficeriová
Tel:            058/4881033
Email:       info(zavináč)mdl.sk

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Vybavuje: pani Ficeriová
Tel:            058/4881033
Email:       info(zavináč)mdl.sk

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

VÝRUB DREVÍN

Vybavuje: pani Ficeriová
Tel:            058/4881033
Email:       info(zavináč)mdl.sk

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny