Aktuality - všetky

faktúry 2019

20. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

Oznam o delegovaní člena do OVK-voľby do EP

19. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

5. zasadnutie OZ - zápisnica

08. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

partnerstvo mp - ch
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Úradná tabuľa

20. Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke v zmysle § 18a ods. 2 Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Muránska Dlhá Lúka na 1. marec 2019 o 17.00 hod. v čase konania obecného zastupiteľstva.

Bližšie informácie tu

 

19. Správa nezávislého audítora

Správa z auditu účtovnej závierky

Správa nezávislého audítora za rok 2017

 

18. NOVÉ -  Prerušenie distribúcie elektrickej energie

PRERUSENIE DISTRIBUCIE - NOVÉ

17. Prerušenie distribúcie elektrickej energie

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE

16. Výberové konanie

Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca

vyhlasuje výberové konanie na

  • jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
  • dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. mája 2012 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade Muránska Dlhá Lúka.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na.....

viac v PRÍLOHE

15. Návrh záverečného účtu

V prílohe si môžete pozrieť návrh záverečného rozpočtu obce na rok 2011

Príloha

14. Voľba hlavného kontrolóra obce

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdat
písomnú prihlášku najneskôr do 8.11.2011 do 12,00h na
Obecný úrad v Muránskej Dlhej Lúke v zalepenej obálke
s oznacením „hlavný kontrolór obce“

VIAC TU

13. Rozpis špeciálizovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci

Viac informácií - TU

12. Zber nebezpečného odpadu

Detox oznamuje zber nebezpečného odpadu.

 

Viac informácií - TU

11. Martin Babjak - výstup na Muránsky hrad

 

iná spevácka poloha

"jablko nepadá ďaleko od stromu"

 

10. Fotosúťaž - POHODA NA PLANINE

Vážení občania,

zapojte sa do otvorenej fotosúťaže pre neprofesionálnych fotografov, ktorá prebieha od 31. augusta 2011 do 30. septembra 2011!

Ďalšie informácie na:

POHODA NA PLANINE

 

9. Oslavy SNP

Základná organizácia

 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

 

pozýva

 

svojich členov a občanov obce na oslavy 67. výročia SNP

dňa 26.8.2011 o 11˚˚ hod.

pred budovou Materskej školy.

8. Študenstský servis oznamuje

Ponuka práce na trvalý pracovný pomer v okrese Trnava s ubytovaním zdarma aj pre obyvateľov našej obce.

Záujemcovia o prácu vo výrobe volajte 0905 744 996.

Viac info v prílohe

Príloha

7. MUDr. Landová  oznamuje

Oznamuje, že od 15.8.2011 - do 5.9.2011 neordinuje.

Zastzupovať ju bude MUDr. Paulický a MUDr. Ganajová.

6. MUDr. Mráziková oznamuje

MUDr. Mráziková oznamuje občanom že od 15.7. do 28.7.2011 bude čerpať dovolenku.

  • - Pondelok, stredu a piatok ju bude zastupovať od 12:00 do 13:00 hod. MUDr. Konc v Muráni.
  • - Zajtra 15.7.2011, utorky a štvrtky ju bude zastupovať MUDr. Mesiarová v Revúcej.
  • - Sestrička bude v ambulancii vždy do 13:00 hod.

5. Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce zvoláva na deň 30.6.2011 o 18:00 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v jedálni

4.Týždeň remesiel


V dňoch 11. - 15. júla 2011

organizuje naša škola 1. ročník akcie pod názvom "Týždeň remesiel". Je určený pre mládež vo veku 13 - 20 rokov a viesť ho bude budúca absolventka Strednej umeleckej školy v Košiciach. Tento ročník je zameraný na prácu s hlinou, maľbu na sklo a batikovanie. Okrem toho kurz ponúka možnosť oboznámenia sa s arteterapiou. Cena kurzu je 10 eur (náklady na materiál). Bližšie informácie Vám ochotne poskytneme na t. č. 0584433221, resp. priamo v škole. Mgr. M. Podolinská

3. Modelársky krúžok

Naša obec informuje prípadných záujemcov o úmysle zriadiť v našej obci modelársky krúžok.

 

Záujemcovia, prihláste sa na obecnom úrade.

 

2. SM systém

pravidelné cvičenia novej
metódy liečby a prevencie bolestí chrbta
SM systém
pod odborným vedením
magisterky fyzioterapie Rút Hudecovej
Cvičenie je určené pre všetky vekové kategórie

Noví záujemcovia nahláste sa na číslo +421 905 845 794
za účelom zabezpečenia cvičebnej pomôcky
miesto a čas stretávania:

každý pondelok o 18.00 hod

v Sále kultúrneho domu v našej obci

1.  Otvorenie školskej knižnice

 

Dňa

27. mája 2011 o 13.00 hod

sa uskutoční

Slávnostné otvorenie Školskej knižnice.

Prestrihnutím pásky sa začne činnosť novovzniknutej knižnice pre širokú verejnosť v priestoroch budovy bývalej základnej školy.