Aktuality - všetky

POZVÁNKA - Úcta k starším

18. 10. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca OKTÓBER - Mesiac úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v sobotu 23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho ...  >> čítaj viac

VÝVOZ ŽUMPY - upozornenie obyvateľov obce

27. 09. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka v zmysle zákona o vodách č.364/2004 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skut...  >> čítaj viac

Výkup papiera, jedlých olejov a tukov

20. 09. 2021 - Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých jedlých rastlinných olejov a tukov....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Galéria: Návšteva Chargé d´Affaires veľvyslanectva Kanady

Dátum zverejnenia: 04. 06. 2021
Popis:
Dňa 4. júna 2021 navštívil našu obec Chargé d´Affaires veľvyslanectva Kanady na Slovensku, p. John von Kaufmann spolu s p. Dušanom Pastorekom z Kancelárie veľvyslanectva Kanady. Plánovaná návšteva bola súčasťou ich cesty po regiónoch mimo Bratislavy.
Primárnym cieľom ich návštevy bola tunajšia základná škola, kde sa zaujímali
o samotný priebeh vyučovania a rovnako aj o skúsenosti a príklady dobrej praxe.
Ich ďalšie kroky viedli na obecný úrad. Spolu so starostom obce
diskutovali o minulosti aj súčasnosti našej obce, o pracovných možnostiach a rozvoji regiónu.


Počet zobrazení: 159