Aktuality - všetky

Usmernenie ku skríning. testovaniu - 20.-21.02.202

17. 02. 2021 - Na základe "Uznesenia vlády SR č.77 zo dňa 5.02.2021", bod F.1., bude v našej obci prebiehať ďalšie - 5. kolo skríningového testovania nasledovne: 20.02.2021 (sobota) - v dobe od 08:00 - 16:00 hod. 21....  >> čítaj viac

Uznesenie vlády SR č. 77 z 05.02.2021

05. 02. 2021 - Uznesenie vlády SR č. 77 z 05.02.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, vý...  >> čítaj viac

Usmernenie ku skríningovému testovaniu 6.02.2021

04. 02. 2021 - Na základe rozhodnutia vlády SR bude v našej obci prebiehať ďalšie - 3. kolo skríningového testovania nasledovne: 06.02.2021 (sobota) - v dobe od 8:00 - 20:00 hod. Miesto testovania: Sála Kultúr...  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Galéria: Testovanie občanov na prítomnosť ochorenia COVID-19

Dátum zverejnenia: 02. 11. 2020
Popis:
V zmysle Uznesenia vlády SR č. 665 zo dňa 18.10.2020 sa aj v našej obci v dňoch 31.10. – 01.11.2020 uskutočnilo celoštátne testovanie občanov na prítomnosť ochorenia COVID – 19.
Odberové miesto počas obidvoch dní bolo zriadené v priestoroch sály kultúrneho domu v Muránskej Dlhej Lúke v čase od 07,00 – 22,00 hod.
Testovaciu skupinu tvorilo 7 osôb.
Veliteľ - príslušník OS SR : rtm. Vladimír Genig
Príslušník policajného zboru Revúca : npor. Radko Vývlek
Administratívni zamestnanci : Ing. Gabriela Smereková
Mgr. Zdenka Melišeková
Zdravotnícky personál : Lekár : MUDr. Elena Slížová
Jakub Vaľko, študent farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Ivana Budziňáková, študentka zdravotníckej školy
Počas obidvoch dní bolo v našej obci antigénovým testom otestovaných spolu 641 osôb (niekoľko osôb z iných miest a obcí), z toho 639 negatívne testovaných, 2 osoby boli pozitívne testované. V obidvoch prípadoch sa však jedná o osoby, ktoré nie sú občanmi našej obce !
Obec Muránska Dlhá Lúka úprimne ďakuje všetkým občanom, ktorí sa testovania zúčastnili za zodpovedný prístup, trpezlivosť a bezproblémový priebeh testovania.
Veľké poďakovanie patrí, veliteľovi skupiny, príslušníkovi PZ, administratívnym zamestnancom, osobitne však zdravotníckemu personálu na čele s MUDr. Elenou Slížovou, dobrovoľníkmi Jakubom Vaľkom a Ivanou Budziňákovou za ich nezištný a obetavý prístup.
Od skorých ranných hodín až do odpoludnia, odberové miesto v našej obci svojou osobnou účasťou morálne posilnil aj podpredseda národnej rady SR Mgr. Juraj Šeliga, začo mu patrí taktiež veľká vďaka.


Počet zobrazení: 218