Aktuality - všetky

Určenie dočasného dopravného značenia

18. 11. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka so súhlasom OR PZ SR, Okresným dopravným inšpektorátom v Revúcej, určuje osadenie dočasného dopravného značenia a použitie nasledovných dopravných značiek a dopravných zariadení. Zvislé dopr...  >> čítaj viac

Oznámenie o uložení zásielky - Oravec 30.10.2020.

30. 10. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre ...  >> čítaj viac

Usmernenie obce k celoštátnemu testovaniu

29. 10. 2020 - Usmernenie občanov obce Muránska Dlhá Lúka k celoštátnemu testovaniu. ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Galéria: Testovanie občanov na prítomnosť ochorenia COVID-19

Dátum zverejnenia: 02. 11. 2020
Popis:
V zmysle Uznesenia vlády SR č. 665 zo dňa 18.10.2020 sa aj v našej obci v dňoch 31.10. – 01.11.2020 uskutočnilo celoštátne testovanie občanov na prítomnosť ochorenia COVID – 19.
Odberové miesto počas obidvoch dní bolo zriadené v priestoroch sály kultúrneho domu v Muránskej Dlhej Lúke v čase od 07,00 – 22,00 hod.
Testovaciu skupinu tvorilo 7 osôb.
Veliteľ - príslušník OS SR : rtm. Vladimír Genig
Príslušník policajného zboru Revúca : npor. Radko Vývlek
Administratívni zamestnanci : Ing. Gabriela Smereková
Mgr. Zdenka Melišeková
Zdravotnícky personál : Lekár : MUDr. Elena Slížová
Jakub Vaľko, študent farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Ivana Budziňáková, študentka zdravotníckej školy
Počas obidvoch dní bolo v našej obci antigénovým testom otestovaných spolu 641 osôb (niekoľko osôb z iných miest a obcí), z toho 639 negatívne testovaných, 2 osoby boli pozitívne testované. V obidvoch prípadoch sa však jedná o osoby, ktoré nie sú občanmi našej obce !
Obec Muránska Dlhá Lúka úprimne ďakuje všetkým občanom, ktorí sa testovania zúčastnili za zodpovedný prístup, trpezlivosť a bezproblémový priebeh testovania.
Veľké poďakovanie patrí, veliteľovi skupiny, príslušníkovi PZ, administratívnym zamestnancom, osobitne však zdravotníckemu personálu na čele s MUDr. Elenou Slížovou, dobrovoľníkmi Jakubom Vaľkom a Ivanou Budziňákovou za ich nezištný a obetavý prístup.
Od skorých ranných hodín až do odpoludnia, odberové miesto v našej obci svojou osobnou účasťou morálne posilnil aj podpredseda národnej rady SR Mgr. Juraj Šeliga, začo mu patrí taktiež veľká vďaka.


Počet zobrazení: 105