Aktuality - všetky

Výberové konanie na terenného pracovníka

04. 06. 2020 - Obecný úrad Muránska dlhá Lúka 111, 05001 Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.06.2020 o 9:30 hod. v priestoroch ...  >> čítaj viac

Nájom nebytových priestorov- OVS - vyhlásenie

01. 06. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka opakovane vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov....  >> čítaj viac

Výberové konanie - MŠ Muránska Dlhá Lúka 116

01. 06. 2020 - Podľa § 4 zákona č.569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Hľadáme informácie o

Dátum zverejnenia: 09. 03. 2011
Popis:
MÁRII BELÁKOVEJ - rodáčke z našej obce, ktorá bola nádejnou gemerskou poetkou, ale zomrela skôr, ako mohla v Tisovci na gymnáziu zmaturovať.

Prosíme Vás pomôcť zistiť niektoré údaje o tejto talentovanej rodáčke, ktoré sú Vám, obyvateľom našej obce, známe a mohli by sme ich postupne uverejňovať na našej stránke i na stránke - MAJ GEMER.

Možno sa nájde niečo v jej zostalosti z rokov písania poézie, čo by sa mohlo priložiť k jej známym prácam.

Možno existuje jej rodný dom, fotografie, jej písomnosti, na cintoríne hrob, v ktorom je pochovaná, niekto z jej pozostalých a pod.

Pomôžte osvetliť doteraz málo známe, alebo i neznáme o spomínanej Márii Belákovej.


Mária BELÁKOVÁ

http://www.majgemer.sk/spravy-z-gemera/791-luka-belakova

Počet zobrazení: 1817