Aktuality - všetky

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste AU

11. 09. 2020 - V zmysle § 11a Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestna...  >> čítaj viac

OZNAM - zrušenie futbalového turnaja

19. 08. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka oznamuje, že futbalový turnaj "O pohár starostu obce" plánovaný na deň 22.08.2020 je ZRUŠENÝ...  >> čítaj viac

Futbalový turnaj 2020

11. 08. 2020 - Dňa 22.augusta 2020 sa o 9:00 uskutoční futbalový turnaj o pohár starostu obce Muránska Dlhá Lúka. ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Správa o hodnotení strategického dokumentu

Dátum zverejnenia: 22. 07. 2015
Popis:
Obstarávateľ, Obec Muránska Dlhá Lúka, so sídlom Muránska Dlhá Lúka č. 111, 050 01 Revúca (IČO 00328545) po predložení. Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Muránska Dlhá Lúka “Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“),je povinný v súlade s § 11 ods.3 zákona o posudzovaní, v spolupráci s Okresným úradom Revúca, odborom starostlivosti o životné prostredie, zabezpečiť verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, a to do uplynutia doby ich sprístupnenia verejnosti.
Obstarávateľ Obec Muránska Dlhá Lúka po vzájomnej dohode s Okresným úradom Revúca, odborom starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 11 ods. 3 zákona o posudzovaní
pozývajú
verejnosť, dotknuté obce a dotknuté orgány na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Muránska Dlhá Lúka“, ktoré sa uskutoční dňa

07. 08. 2015 (v piatok) o 10,00 hod.
v sále kultúrneho domu v Muránskej Dlhej Lúke.


Správa o hodnotení je v prílohe.

Prílohy:

SoHSD

Počet zobrazení: 1267