Aktuality - všetky

Pozvánka na OZ - 7.11.2019

04. 11. 2019 - V zmysle § 12, ods.č.7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 7.11.2019 o 17:00 hod. v školskej jedálni....  >> čítaj viac

Oznámenie o doručení písomnosti - Fedor 31.10.2019

31. 10. 2019 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre ...  >> čítaj viac

Oznámenie o doručení písomnosti - Balco 31.10.2019

31. 10. 2019 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky č.4 ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Vianočné stretnutie

Dátum zverejnenia: 26. 12. 2010
Popis:
Tak, ako to začína byť tradíciou v našej obci, dnes o 14.00 hodine v sále kultúrneho domu sa pod záštitou OÚ uskutočnilo VIANOČNÉ STRETNUTIE občanov našej obce. Všetkým prítomným ľuďom dobrej vôle predviedli v programe svoje vianočné vystúpenie deti z materskej škôlky, základnej školy, deti z evanjelickej cirkvi v rámci svojej BESIEDKY i spevokol pri evanjelickej cirkvi v Muránskej Dlhej Lúke. Na záver stretnutia starosta obce poďakoval všetkým účinkujúcim deťom, mládeži i spevokolu, p. Magde Hudákovej, riaditeľke Materskej škôlky v Muránskej Dlhej Lúke, Mgr. Podolinskej, riaditeľke Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke, evanjelickej farárke, ktoré spolu s deťmi i mládežou pripravili program. Fotodokumentáciu z vystúpenia nájdete vo FOTOGALÉRII
Počet zobrazení: 1819