Aktuality - všetky

Pozvánka na rokovanie OZ - 26.05.2020

21. 05. 2020 - V zmysle § 12, ods.č.7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 26.05.2020 o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu....  >> čítaj viac

Čistenie Muránky - oznam

20. 05. 2020 - Dobrovoľníci obce v spolupráci s obecným úradom v Muránskej Dlhej Lúke organizujú dňa 23.05.2020 (sobota) v dobe od 09:00 - 14:00 hod. verejno- prospešnú akciu "Dlholúčania spojme sa pre čistenie Muránky."...  >> čítaj viac

Obchodná verejná súťaž

11. 05. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov. ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Vianočné stretnutie

Dátum zverejnenia: 26. 12. 2010
Popis:
Tak, ako to začína byť tradíciou v našej obci, dnes o 14.00 hodine v sále kultúrneho domu sa pod záštitou OÚ uskutočnilo VIANOČNÉ STRETNUTIE občanov našej obce. Všetkým prítomným ľuďom dobrej vôle predviedli v programe svoje vianočné vystúpenie deti z materskej škôlky, základnej školy, deti z evanjelickej cirkvi v rámci svojej BESIEDKY i spevokol pri evanjelickej cirkvi v Muránskej Dlhej Lúke. Na záver stretnutia starosta obce poďakoval všetkým účinkujúcim deťom, mládeži i spevokolu, p. Magde Hudákovej, riaditeľke Materskej škôlky v Muránskej Dlhej Lúke, Mgr. Podolinskej, riaditeľke Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke, evanjelickej farárke, ktoré spolu s deťmi i mládežou pripravili program. Fotodokumentáciu z vystúpenia nájdete vo FOTOGALÉRII
Počet zobrazení: 1915