Aktuality - všetky

POZVÁNKA - Úcta k starším

18. 10. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca OKTÓBER - Mesiac úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v sobotu 23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho ...  >> čítaj viac

VÝVOZ ŽUMPY - upozornenie obyvateľov obce

27. 09. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka v zmysle zákona o vodách č.364/2004 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skut...  >> čítaj viac

Výkup papiera, jedlých olejov a tukov

20. 09. 2021 - Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých jedlých rastlinných olejov a tukov....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Voľné pracovné miesto

Dátum zverejnenia: 08. 01. 2015
Popis:
Obec Muránska Dlhá Lúka príjme do pracovného pomeru učiteľa pre primárne vzdelávanie na dobu určitú – na zastupovanie počas PN

Miesto výkonu práce: Základná škola v Muránskej Dlhej Lúke

Kvalifikačný predpoklad: podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

Svoje žiadosti s priloženým životopisom, motivačným listom, dokladmi o požadovanom vzdelaní, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, posielajte do 26.1.2015 na adresu:

Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 111
05001 Muránska Dlhá Lúka

Nástup možný ihneď.


V Muránskej Dlhej Lúke 8.1.2015Ing. Marek Nosko, starosta obce


Počet zobrazení: 2174