Aktuality - všetky

Výberové konanie na terenného pracovníka

04. 06. 2020 - Obecný úrad Muránska dlhá Lúka 111, 05001 Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.06.2020 o 9:30 hod. v priestoroch ...  >> čítaj viac

Nájom nebytových priestorov- OVS - vyhlásenie

01. 06. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka opakovane vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov....  >> čítaj viac

Výberové konanie - MŠ Muránska Dlhá Lúka 116

01. 06. 2020 - Podľa § 4 zákona č.569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO - prvé zasadnutie

Dátum zverejnenia: 06. 12. 2010
Popis:

Novozvolený starosta a novozvolení poslanci zložili sľub, predseda MVK im odovzdal osvedčenie o zvolení.

Pani Želmíra Štefanková v mene odchádzajúcich poslancov predniesla novozvoleným poslancov tieto slová:

Vážení páni poslanci,

dovoľte mi v mene všetkých odchádzajúcich poslancov
odovzdať Vám poslanecké žezlo
a popriať Vám, aby sa Vám v budúcich štyroch rokoch dobre viedlo.

By ste mali pri práci väčší kľud,
nech je s Vašou prácou spokojný všetok ľud.
Nech naša obec pod vedením staronového starostu a Vás poslancov nových, prekvitá v oblastiach mnohých.

A snáď ak to všetko dobre pôjde,
raz určite aj k tomu dôjde,
že našu obec - ak sa posnažíte trocha,
vyhlásia za obec roka.

Tak na Vašu štvorročnú púť, veľa sily, trpezlivosti a zdaru
Vám všetkým odchádzajúci poslanci prajú.

Prílohy:

1. zasadnutie OZ - 6. december 2010

Počet zobrazení: 1895