Aktuality - všetky

Výberové konanie na terenného pracovníka

04. 06. 2020 - Obecný úrad Muránska dlhá Lúka 111, 05001 Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.06.2020 o 9:30 hod. v priestoroch ...  >> čítaj viac

Nájom nebytových priestorov- OVS - vyhlásenie

01. 06. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka opakovane vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov....  >> čítaj viac

Výberové konanie - MŠ Muránska Dlhá Lúka 116

01. 06. 2020 - Podľa § 4 zákona č.569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Vianočné stretnutie

Dátum zverejnenia: 26. 12. 2013
Popis:
Aj tohtoročný Druhý sviatok vianočný sa niesol v duchu ekumenizmu, pohody, priateľstva a pokoja. Spoločné stretnutie obyvateľov a sympatizantov obce Muránska Dlhá Lúka má už päťročnú tradíciu a kvalitnú úroveň. Bolo úžasné vidieť pokope toľkých ľudí, ktorí ochotne vymenili pohodlie svojho domova za stretnutie s priateľmi, čo úprimne ocenil aj starosta obce Ing. Marek Nosko, ktorý prítomných privítal. Poďakoval sa za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnili vďaka našim občanom a otvoril tak dnešné popoludnie.
Kultúrny program si pripravili všetky organizácie v obci. Materská škola si nacvičila hudobno - dramatické pásmo Perinbaba. Poďakovanie patrí všetkým trom učiteľkám, pani učiteľke Hudákovej, Mgr. Emericiovej a Makróciovej. S vlastným programom sa nám predstavili aj deti a mládež z jednotlivých cirkví. Najprv sa nám prihovorili ich hlavní zástupcovia - Mgr. Daniel Baláž, rímskokatolícky farár, Mgr. Dušan Hrivnak, evanjelický farár a.v. a Mgr. Timotej Hanes, kazateľ Bratskej jednoty baptistov a potom už nasledoval samotný program. S Vianočným príbehom vystúpila katolícka mládež pod vedením pani Zdenky Ganajovej. Nádherný a nezabudnuteľný príbeh. Poeticko - dramatické pásmo si pripravila aj Mgr. Adriana Hrivnaková s malými aj veľkými evanjelikmi. Členovia BJB sa nám prihovorili slovom aj piesňami.
Súčasťou kultúrneho programu boli aj vystúpenia dvoch speváckych zborov. Evanjelického zboru Ekuména a obecného speváckeho zboru Poľan. Diváci si mohli vypočuť známe vianočné koledy a na záver si všetci spoločne zaspievali asi najznámejšiu vianočnú pieseň Tichá noc.
Takmer dvojhodinový kultúrny program sa skončil, deti dostali za odmenu balíčky a všetci sa rozišli do svojich domovov plní zážitkov a dobrých pocitov.


Mgr. Podolinská

Vážení občania!


Veľmi ma potešilo vianočné podujatie, ktoré sa opakovane už od roku 2008, konalo v našej sále kultúrneho domu.
Som rád, že všetci, ktorí sa zapojili do kultúrneho programu, prijali moju ponuku k vystúpeniu. Za najdôležitejšie z tohto podujatia považujem to, že tí, ktorí sa do programu zapojili, neváhali zanechať papučovú kultúru pri televízore alebo počítači, prípadne svoje povinnosti v rodine a práci a venovali svoj čas nácviku programu. To, aby sa naši občania čo najčastejšie stretávali, je pre našu obec veľmi dôležité. Pritom 26.12. sme sa stretli len raz, ale pri jednotlivých nácvikoch sa museli nacvičujúci stretnúť veľakrát.
Všetkým účinkujúcim sa preto chcem za ich aktivitu poďakovať.
Ako aktívny včelár sa často zamýšľam nad spolužitím vo včelstve a porovnávam ho so spoločnosťou ľudí. Musím konštatovať, že spolužitie včiel v spoločnej rodine je úžasné a obetovanie sa pre spoločnú vec je obdivuhodné. Ak ako obec chceme byť v našom živote úspešní a našu obec zveľaďovať, tak si za príklad môžeme vziať práve včelstvo.
Podľa pripravených stoličiek a lavíc odhadujem, že nás v sále bolo takmer 140 ľudí. Pritom pred rokom nás bolo okolo 90. Som rád, že tých 40 stoličiek, ktoré sme tento rok dokúpili, boli na takomto peknom podujatí využité.
Teším sa preto na nasledujúci ročník, teda na 26.12.2014.


Všetkým občanom touto cestou prajem šťastný a úspešný rok 2014. Nech nám zdravia a síl neubúda a nech sa naša obec a hrdosť našich občanov rozvíja.


V polovici januára bude hotová aj „Monografia obce Muránska Dlhá Lúka“, ktorá verím, že tiež prispeje k pozdvihnutiu povedomia našich občanov.

Starosta obcePre zobrazenie fotogalérie treba kliknúť na obrázok pod textom.FOTOGALÉRIA

obrázek


Počet zobrazení: 2758