Aktuality - všetky

Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021

18. 01. 2021 - UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ...  >> čítaj viac

Uznesenie vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020

31. 12. 2020 - UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, ...  >> čítaj viac

Uznesenie vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020

29. 12. 2020 - k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. ústavného návrhu zákona č.227/2020 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predp...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Výberové konanie - opakované

Dátum zverejnenia: 04. 09. 2013
Popis:

Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca
vyhlasuje výberové konanie na
pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP)
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19. septembra 2013.
Záujemcovia,
ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do
výberového konania.Svoje žiadosti s prílohami prineste, alebo pošlite v zalepenej obálke s označením: Neotvárať "Výberové konanie ATSP"

Vaše žiadosti posielajte podľa pokynov uvedených dole v prílohe

Prílohy:

Vyberove konanie ATSP3

Počet zobrazení: 2227