Aktuality - všetky

OZNAM - Allianz

16. 04. 2024 - ...  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 27.03.2024

22. 03. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 4.03.2024

28. 02. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Výberové konanie - opakované

Dátum zverejnenia: 04. 09. 2013
Popis:

Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca
vyhlasuje výberové konanie na
pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP)
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19. septembra 2013.
Záujemcovia,
ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do
výberového konania.Svoje žiadosti s prílohami prineste, alebo pošlite v zalepenej obálke s označením: Neotvárať "Výberové konanie ATSP"

Vaše žiadosti posielajte podľa pokynov uvedených dole v prílohe

Prílohy:

Vyberove konanie ATSP3

Počet zobrazení: 3272