Aktuality - všetky

Výberové konanie na terenného pracovníka

04. 06. 2020 - Obecný úrad Muránska dlhá Lúka 111, 05001 Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.06.2020 o 9:30 hod. v priestoroch ...  >> čítaj viac

Nájom nebytových priestorov- OVS - vyhlásenie

01. 06. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka opakovane vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov....  >> čítaj viac

Výberové konanie - MŠ Muránska Dlhá Lúka 116

01. 06. 2020 - Podľa § 4 zákona č.569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Výberové konanie - opakované

Dátum zverejnenia: 04. 09. 2013
Popis:

Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca
vyhlasuje výberové konanie na
pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP)
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19. septembra 2013.
Záujemcovia,
ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do
výberového konania.Svoje žiadosti s prílohami prineste, alebo pošlite v zalepenej obálke s označením: Neotvárať "Výberové konanie ATSP"

Vaše žiadosti posielajte podľa pokynov uvedených dole v prílohe

Prílohy:

Vyberove konanie ATSP3

Počet zobrazení: 2021