Aktuality - všetky

Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021

18. 01. 2021 - UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ...  >> čítaj viac

Uznesenie vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020

31. 12. 2020 - UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, ...  >> čítaj viac

Uznesenie vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020

29. 12. 2020 - k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. ústavného návrhu zákona č.227/2020 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predp...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Prehliadka zbrových spevokolov

Dátum zverejnenia: 26. 05. 2013
Popis:
Bože Otče tvorca sveta, Tebe patrí sláva česť.
Kriste svetlo si zo svetla, nech Ťa slávi šíri svet.
Duchu Svätý, Darca svetla, Ty si hoden slávy, cti.
Spievaj nebo aj zem celá slávu Svätej Trojici.


V nedeľu na sviatok Svätej Trojici sa v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Muránskej Dlhej Lúke v chráme Božom konala prehliadka zborových spevokolov Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku.
,, Spievajte Hospodinu novú pieseň ! ,, Žalm 98,1 a.
Tieto slová si zvolil brat farár domáceho Cirkevného zboru Mgr. Dušan Pavel Hrivnak za základ svojho príhovoru a tak sa celé podujatie konalo v duchu tohto 98 Žalmu.
Na prehliadke sa svojimi piesňami predstavilo 13 spevokolov z celého Gemerského seniorátu.
Odzneli piesne oslavujúce nášho Trojjediného Pána Nebeského, piesne ďakovné i prosebné. Všetci členovia spevokolov spievali srdcom, nie na svoju chválu, ale na česť a slávu Trojediného Svätého mena.
Vystúpenie spevokolov ukončil príhovorom, modlitbou a apoštolským požehnaním brat senior Gemerského seniorátu ThDr. Jerguš Olejár PhD.
V chráme bolo cítiť prítomnosť Ducha Božieho, bola tam úžasná atmosféra a všetci prítomní
odchádzali z tohto stretnutia duchovne obohatení.

Informovala: Želka Štefanková
FOTOGALÉRIA

obrázek

Počet zobrazení: 1762