Aktuality - všetky

POZVÁNKA - Úcta k starším

18. 10. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca OKTÓBER - Mesiac úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v sobotu 23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho ...  >> čítaj viac

VÝVOZ ŽUMPY - upozornenie obyvateľov obce

27. 09. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka v zmysle zákona o vodách č.364/2004 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skut...  >> čítaj viac

Výkup papiera, jedlých olejov a tukov

20. 09. 2021 - Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých jedlých rastlinných olejov a tukov....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Galéria: 12., 13., a 14. testovanie na COVID - 19

Dátum zverejnenia: 06. 05. 2021
Popis:
Dňa 17.04.2021 a 24.04.2021 v dobe od 09:00 - 18:00 hod. , 01.05.2021 v dobe od 09:00 - 17:00 hod. sa v odbernom mieste Sály kultúrneho domu Muránska Dlhá Lúka 111 uskutočnilo 12., 13., a 14. testovanie občanov na ochorenie COVID - 19.
Dňa 17.04.2021 bolo antigénovým testom otestovaných spolu 259 osôb.
Pozitívne testovaná nebola žiadna osoba.
Dňa 24.04.2021 bolo antigénovým testom otestovaných spolu 221 osôb.
Pozitívne testovaná nebola žiadna osoba.
Dňa 01.05.2021 bolo antigénovým testom otestovaných spolu 221 osôb.
Pozitívne testovaná nebola žiadna osoba.
Počet zobrazení: 185