Aktuality - všetky

Oznámenie o doručení písomnosti - Fabo 22.06.2020.

22. 06. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre ...  >> čítaj viac

Výberové konanie - ZŠ Muránska Dlhá Lúka 321

15. 06. 2020 - Podľa § 4 zákona č.569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov...  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovanie OZ - 16.06.2020

12. 06. 2020 - V zmysle § 12, ods.č.7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 16.06.2020 o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu. ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Galéria: Tvorba nárečového - dlholúckeho slovníka

Dátum zverejnenia: 20. 05. 2019
Popis:
V dňoch 13. - 17. mája 2019 navštívil našu obec náš rodák, čestný občan obce pán Ing. Ondrej Kekeňák, žijúci už 50 rokov v Kanade. Cieľom jeho návštevy bolo hlavne splnenie jeho sna a taktiež sna ďalšieho nášho rodáka 91 ročného pána Dr. Ondreja Ďureja žijúceho v Prahe o zachovaní Dlholúckej reči a histórie obce pre budúce generácie.
Na jeho pozvanie sa stretnutia zúčastnila aj pracovníčka SAV - jazykovedného ústavu pani PhDr. Dagmar Šimunová, ktorá bola ochotná Dlholúcke nárečie zdokumentovať, začo jej patrí veľké poďakovanie. Pri zostavovaní slovníka nárečových slov boli nápomocní aj občania našej obce, ktorí ešte ovládajú našu reš.Počet zobrazení: 864