Aktuality - všetky

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK

06. 12. 2019 - V súlade s "Harmonogramom organizačno - technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020" oznamujem, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej...  >> čítaj viac

Vianočný turnaj v stolnom tenise

29. 11. 2019 - Vážení športoví priatelia, pozývame vás na „ Vianočný turnaj v stolnom tenise“, ktorý sa uskutoční dňa 14.12.2019 so začiatkom o 09,00 hod. v Sále kultúrneho domu v Muránskej Dlhej Lúke. Všetci ste srd...  >> čítaj viac

Oznámenie o doručení písomnosti - Balco 28.11.2019

28. 11. 2019 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Galéria: Tvorba nárečového - dlholúckeho slovníka

Dátum zverejnenia: 20. 05. 2019
Popis:
V dňoch 13. - 17. mája 2019 navštívil našu obec náš rodák, čestný občan obce pán Ing. Ondrej Kekeňák, žijúci už 50 rokov v Kanade. Cieľom jeho návštevy bolo hlavne splnenie jeho sna a taktiež sna ďalšieho nášho rodáka 91 ročného pána Dr. Ondreja Ďureja žijúceho v Prahe o zachovaní Dlholúckej reči a histórie obce pre budúce generácie.
Na jeho pozvanie sa stretnutia zúčastnila aj pracovníčka SAV - jazykovedného ústavu pani PhDr. Dagmar Šimunová, ktorá bola ochotná Dlholúcke nárečie zdokumentovať, začo jej patrí veľké poďakovanie. Pri zostavovaní slovníka nárečových slov boli nápomocní aj občania našej obce, ktorí ešte ovládajú našu reš.Počet zobrazení: 575