Aktuality - všetky

Výberové konanie na terenného pracovníka

04. 06. 2020 - Obecný úrad Muránska dlhá Lúka 111, 05001 Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.06.2020 o 9:30 hod. v priestoroch ...  >> čítaj viac

Nájom nebytových priestorov- OVS - vyhlásenie

01. 06. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka opakovane vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov....  >> čítaj viac

Výberové konanie - MŠ Muránska Dlhá Lúka 116

01. 06. 2020 - Podľa § 4 zákona č.569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dátum zverejnenia: 21. 03. 2011
Popis:
Starosta obce zvoláva na deň 24. 3. 2011 o 17.00 hod zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v školskej jedálni.

Program:
1. zahájenie
2. voľba návrhovej komisie
3. plnenie prijatých uznesení
4. schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
5. schválenie výberu nájomcu školskej jedálne
6. schválenie nájomnej zmluvy parcely č. 3072
7. schválenie zlúčenia obecnej knižnice
8. zobratie na vedomie vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol
9. rôzne
10. schválenie uznesenia
11. záver

Počet zobrazení: 1816