Aktuality - všetky

Bezpečne pri adventnom venci

29. 11. 2023 - ...  >> čítaj viac

Zber znovu použiteľného textilu

03. 11. 2023 - V dňoch 6. -8. 11.2023 (pondelok - streda ) sa uskutoční zber textilu. Zberať sa bude len textil, ktorý je čistý, vypratý a dá sa znovu použiť / oblečenie /. Textil musí byť uložený v priesvitných vreciach. ...  >> čítaj viac

Zber nebezpečného odpadu

02. 11. 2023 - Vo štvrtok 9.novembra 2023 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu.Odpad môžete doniesť do dvora pri dolnej predajni Jednoty v dňoch 6. - 8. novembra (t.j. pondelok - streda) v čase od 12,00 hod. do 15,00 hod. Do zbe...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Obecné zastupiteľstvo

Dátum zverejnenia: 13. 02. 2011
Popis:
Starosta obce zvoláva na deň 16. 2. 2011 o 17.00 hod zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, ktoré sa bude konať v sále kultúrneho domu.

1. Zahájenie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Plnenie prijatých uznesení
5. Prejednanie správy hlavnej kontrolórky obce
6. Oprava uznesenia 6/6/12/2010
7. Prejednanie nájomnej zmluvy na budovu bývalej školy
8. Prejednanie kupnopredajnej zmluvy pre výstavbu oddychovej zóny
9. Prejednanie žiadosti Vladimíra Oláha
10. Rôzne
11. Schválenie uznesenia
12. Záver


Počet zobrazení: 2794