Aktuality - všetky

Partnerstvo - MP a ČH - Hlásky z MASky

15. 01. 2020 - Jedinečnosť a spolupráca dvoch regiónov Muránska planina - Čierny Hron Ročník 2019, číslo 4...  >> čítaj viac

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK

06. 12. 2019 - V súlade s "Harmonogramom organizačno - technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020" oznamujem, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej...  >> čítaj viac

Vianočný turnaj v stolnom tenise

29. 11. 2019 - Vážení športoví priatelia, pozývame vás na „ Vianočný turnaj v stolnom tenise“, ktorý sa uskutoční dňa 14.12.2019 so začiatkom o 09,00 hod. v Sále kultúrneho domu v Muránskej Dlhej Lúke. Všetci ste srd...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Spoločne za čistú Muránku

Dátum zverejnenia: 09. 04. 2018
Popis:


20. a 21. apríla 2018 organizuje Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera, Mikroregión Domica a ďalšie organizácie čistenie rieky Muráň a jej prítokov. Napriek tomu, že niektoré úseky rieky bývajú každoročne vyčistené od komunálneho odpadu, nikdy nebola vyčistená celá rieka naraz.
S iniciatívou vyčistiť Muránku prišli v roku 2017 vodáci zo západného Slovenska, ktorí sa náhodou zastavili pri našej rieke na jej dolnom toku. Uchvátila ich a hneď na druhý deň ju aj splavili. „Bol to najkrajší splav rieky v tejto sezóne,“ vyznal sa vtedy jeden z nich. „Len toho odpadu keby nebolo,“ dodal. Chceli sa rieke za zážitok poďakovať, preto sa ponúkli starostovi obce Meliata a spoločne s dobrovoľníkmi z celej Muránskej doliny na konci septembra minulého roku vyčistili úsek medzi Licincami a Meliatou. „Už vtedy sme si uvedomovali, že toto nestačí. Voda prinesie ďalší odpad z obcí na hornom toku,“ vraví účastník jesennej akcie.
20. a 21. apríla prídu vodáci zo západného Slovenska opäť a zavolali aj svojich košických priateľov, prídu aj rybári z miestnych organizácií Slovenského rybárskeho zväzu z Jelšavy a Revúcej, dobrovoľníci z občianskeho združenia Živá planina, zapoja sa obce, pracovníci Štátnej ochrany prírody SR – Správy Národného parku Muránska planina a Správy Národného parku Slovenský kras. Aby sa to celé zvládlo, bude potrebná každá ruka.
Ak sa nechcete len prizerať na hromadiaci sa neporiadok okolo seba a chcete pomôcť pri čistení Muránky, môžete sa do spoločnej akcie pre našu rieku zapojiť. Bližšie informácie o podujatí získate na obecnom alebo mestskom úrade v katastri obce, v ktorej by ste chceli pomôcť. Nech sú nám potom odmenou chvíle oddychu pri našej rieke.

Ján Šmídt, Živá planina, o.z.

Organizátori:
• Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera
• Mikroregión Domica
• Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Jelšava
• Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Revúca
• Živá planina, občianske združenie, Ratkovské Bystré
• Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia Slanej
• Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Národného parku Muránska planina, Revúca a Správa Národného parku Slovenský kras, Brzotín

Sponzori:
• DOMITRI, spol. s r.o. Gemerská Hôrka, http://www.domitri.sk/
• Fúra s.r.o. Rozhanovce, http://www.fura.sk
• Poľovnícke združenie Meliata
• Brantner Gemer s.r.o.


Prílohy:

čistenie muránky prehľad 2018

Počet zobrazení: 572