Aktuality - všetky

5. zasadnutie OZ - zápisnica

08. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

zvukový záznam - 5. zasadnutie OZ 1.3.2019

06. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

faktúry 2019

05. 03. 2019 - január 2019 február 2019...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

partnerstvo mp - ch
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Spoločne za čistú Muránku

Dátum zverejnenia: 09. 04. 2018
Popis:


20. a 21. apríla 2018 organizuje Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera, Mikroregión Domica a ďalšie organizácie čistenie rieky Muráň a jej prítokov. Napriek tomu, že niektoré úseky rieky bývajú každoročne vyčistené od komunálneho odpadu, nikdy nebola vyčistená celá rieka naraz.
S iniciatívou vyčistiť Muránku prišli v roku 2017 vodáci zo západného Slovenska, ktorí sa náhodou zastavili pri našej rieke na jej dolnom toku. Uchvátila ich a hneď na druhý deň ju aj splavili. „Bol to najkrajší splav rieky v tejto sezóne,“ vyznal sa vtedy jeden z nich. „Len toho odpadu keby nebolo,“ dodal. Chceli sa rieke za zážitok poďakovať, preto sa ponúkli starostovi obce Meliata a spoločne s dobrovoľníkmi z celej Muránskej doliny na konci septembra minulého roku vyčistili úsek medzi Licincami a Meliatou. „Už vtedy sme si uvedomovali, že toto nestačí. Voda prinesie ďalší odpad z obcí na hornom toku,“ vraví účastník jesennej akcie.
20. a 21. apríla prídu vodáci zo západného Slovenska opäť a zavolali aj svojich košických priateľov, prídu aj rybári z miestnych organizácií Slovenského rybárskeho zväzu z Jelšavy a Revúcej, dobrovoľníci z občianskeho združenia Živá planina, zapoja sa obce, pracovníci Štátnej ochrany prírody SR – Správy Národného parku Muránska planina a Správy Národného parku Slovenský kras. Aby sa to celé zvládlo, bude potrebná každá ruka.
Ak sa nechcete len prizerať na hromadiaci sa neporiadok okolo seba a chcete pomôcť pri čistení Muránky, môžete sa do spoločnej akcie pre našu rieku zapojiť. Bližšie informácie o podujatí získate na obecnom alebo mestskom úrade v katastri obce, v ktorej by ste chceli pomôcť. Nech sú nám potom odmenou chvíle oddychu pri našej rieke.

Ján Šmídt, Živá planina, o.z.

Organizátori:
• Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera
• Mikroregión Domica
• Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Jelšava
• Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Revúca
• Živá planina, občianske združenie, Ratkovské Bystré
• Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia Slanej
• Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Národného parku Muránska planina, Revúca a Správa Národného parku Slovenský kras, Brzotín

Sponzori:
• DOMITRI, spol. s r.o. Gemerská Hôrka, http://www.domitri.sk/
• Fúra s.r.o. Rozhanovce, http://www.fura.sk
• Poľovnícke združenie Meliata
• Brantner Gemer s.r.o.


Prílohy:

čistenie muránky prehľad 2018

Počet zobrazení: 288