Aktuality - všetky

Liga majstrov

30. 05. 2024 - Borusia Dortmund - Real Madrid...  >> čítaj viac

Deň detí 2024

29. 05. 2024 - Deň detí 2024...  >> čítaj viac

Slovensko - Kanada

23. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Zmena cestovného poriadku

Dátum zverejnenia: 01. 12. 2016
Popis:
zmenený cestovný poriadok nájdete aj na web stránke:

http://www.sadlc.sk/public/index.php?option=com_content&task=view&id=517&Itemid=365

Prehľad zmien v prímestskej autobusovej doprave:
608400 * úprava jazdných dôb
14 zrušiť zachádzku v T.č. 21
608402 2 úprava jazdnej doby
608403 12 vybrať zachadzka Revúcka Lehota, Jednota
608404 30 úprava jazdnej doby
33 posun spoja o -5min. úprava jazdnej doby
47, 42 zrušiť
45 viesť do Revúca,AS
31, 32 zapracvaná zastávka Revúca, nem.
608406 61 posun spoja o +25 min.
62 posun spoja o +26 min. + úprava
63 posun spoja o +28 min.
608410 1 úprava jazdnej doby
608412 7 úprava jazdnej doby
608414 26 posun spoja o -8 min. + úprava
608481 * úprava jazdných dôb
608483 9 vybrať zachadzka Tornaľa, želst.
608484 * úprava jazdných dôb
608485 * úprava jazdných dôb
608487 32 úprava jazdných dôb
23 zachádzka do Číž, kúpele
608489 23 posun spoja o +5 min. +úprava
609401 * úprava zstávok
609404 * úprava jazdnej doby, zastávok
609408 * zapracované zastávky
609409 * úprava jazdných dôb
46 posun spoja o -15 min. + úprava
22 posun spoja o +5 min. +úprava
609411 1 zrušiť
4 viesť po Číž
7 posun spoja + 10min. + úprava
6 úprava jazdnej doby
609412 5 viesť z Čížu
9, 25 posun spoja o +10 min.
17, 20 úprava jazdnej doby
44 posun spoja o +5 min. +úprava
4 posun spoja o + 20 min.
1 vratný spoj posun o +10 min.
609413 11 posun spoja o +5 min. +úprava
32 vedený z Jesenského
30 vedený do Jesenského
130 vytvorený zo spoja 30
49 zmena znamienka 1,2,3,4
149 vytvorený zo spoja 49 zach. Jesenské
10 zrušený /zmena znamienka u spoja 8/
8 zmena znamienka X
48 úprava spoja / zo spoja 10/
609415 * úprava zastávok
27 posun spoja -5 min. + úprava
28 posun spoja -2 min. + úprava
609416 * úprava zastávok
609417 8 zmena znamienka
38 zmena znamienka na x10 - Dubno
138 zo spoja 38 + Gemerček, -Dubno
17 úprava spoja
609418 * úprava zastávok
609420 17 vedený po Sušany
106 vratný spoj ku spoju 17
101, 102 zrušiť
609423 15,16 zapracovaná zastávka Pondelok
19 posun spoja o +15 min. + úprava
* úprava jazdných dôb
609424 14 zmena znam. Na X / 6,+riešený na linke609440
15 prenos spoja na linku 609440
609425 * úprava zastávok
609440 103 spoj z linky 609424/15 vedený po Rimava
128 spoj z linky 609424/14 vedený z Rimava
37 zmena znamienka /súvis so spojom 137/
137 zrušiť
52 presun z linky 609445 vedený po R.S.,AS
57 nový spoj / presun z linky 609445/28/
49 vedený spoj po Hnúšťa,AS
609441 13 posun spoja o +15 min.+ úprava j.doby
609444 2 viesť po Hnúštu
609445 50 zmena znamienka na X
23,28, 128 zrušiť /presun na linku 609440/
609446 1 posun spoja o +5 min. +úprava
* úprava jazdných dôb
606401 20, 23, 16, 15, 3, 6, 31, 8, 37, 4, 2,28 úprava jazdnej doby
4, 6, 10, 14, 8, 16, 20, 24, 26, 28, 36, 42, 50, 46 zastávka Tomášovce,autocamp.Halier len na výstup
606402 16 úprava jazdnej doby
606403 17, 2, 9 úprava jazdnej doby
114 úprava jazdnej doby, zrušená zachádzka do Uderinej
10, 106, 124, 14, 30, 18, 20, 134, 142, 32, 24 zastávka Tomášovce,autocamp.Halier len na výstup
606405 10 úprava jazdnej doby, zapracovaná zachádzka do Uderinej
2, 6, 8, 14, 12, 18, 4, 22, 24, 26, 28, 32, 30 zastávka Tomášovce,autocamp.Halier len na výstup
29 úprava jazdnej doby
606407 62 úprava jazdnej doby
606409 14 úprava jazdnej doby
606410 19,8 úprava jazdnej doby
40 posun spoja o – 5 minút
107, 109, 37, 117, 121, 19, 101, 108, 110, 112, 36, 4, 40, 38, 124, 132 zapracovanie zastávky Šíd
606411 102, 112, 1, 2, 5, 6, 8, 17, 15, 18, 27, 32 úprava jazdnej doby
606412 102, 5 úprava jazdnej doby
606415 107, 108 úprava jazdnej doby
606417 14, 9 úprava jazdnej doby
606420 6, 3, 104, 5, 14, 24, 22, 15 úprava jazdnej doby
606425 27 úprava jazdnej doby
9 + 5 minút
606427 25 -5minút
606428 7, 12, 11 úprava jazdnej doby
607401 6 úprava jazdnej doby

Prehľad zmien v diaľkovej a medzinárodnej autobusovej doprave:
608503 9, 2 zapracovanie zastávky Staré Hory,Horný Jelenec
606506 2 posun spoja o – 85 minút, odchod zo Žiliny 14:00
1, 2 premáva počas prac.dní

Počet zobrazení: 2074