Aktuality - všetky

Deň detí 2024

29. 05. 2024 - Deň detí 2024...  >> čítaj viac

Slovensko - Kanada

23. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Očkovanie proti besnote

10. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Akčný plán

Dátum zverejnenia: 30. 05. 2016
Popis:
Vážení spoluobčania,
dňa 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon číslo 336/2015 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o podpore najmenej rozvinutých okresov. V zozname najmenej rozvinutých okresov je zapísaný aj náš okres Revúca. Vláda formou tzv. Akčných plánov, chce zadefinovať pomoc spomínaným okresom. Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu.
Okres Revúca ustanovil tzv. Akčnú radu okresu, ako kolektívny, riadiaci a zodpovedný orgán za tvorbu Akčného plánu. Akčnú radu tvoria primátori našich miest, predsedovia mikroregiónov, riaditeľka Úradu práce v Revúcej a prednosta Okresného úradu v Revúcej.
Akčný plán má dve časti, analytickú a realizačnú. Analýza konštruktívne poukazuje na príčiny stavu okresu a realizácia hľadá riešenia na ich odstránenie.
Prosíme všetkých občanov nášho okresu, aby sa podľa svojich možností aktívne zapojili do procesu realizácie Akčného plánu tým, že podajú návrhy, nápady, dobré myšlienky na riešenie zlej situácie nášho okresu. Tiež prosíme podnikateľov malých, veľkých, občianske združenia, záujmové skupiny, aby podľa svojich možností prispeli k vytvoreniu dobrého a reálneho Akčného plánu a spolupodieľali sa tak na zlepšovaní podmienok nášho okresu.
Potrebné informácie Vám poskytnú starostovia a primátori našich miest a obcí, prípadne členovia Akčnej rady okresu.
Vážení spoluobčania, využime dostatočne a zmysluplne podanú ruku vlády na pomoc nášmu okresu. Môže to pozitívne zmeniť život nám, našim deťom a ďalším našim generáciám.
Ing. Peter Balogh
prednosta Okresného úradu


Počet zobrazení: 2016