Aktuality - všetky

Oznámenie o doručení písomnosti - Fabo 22.06.2020.

22. 06. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre ...  >> čítaj viac

Výberové konanie - ZŠ Muránska Dlhá Lúka 321

15. 06. 2020 - Podľa § 4 zákona č.569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov...  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovanie OZ - 16.06.2020

12. 06. 2020 - V zmysle § 12, ods.č.7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 16.06.2020 o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu. ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Odovzdávanie ocenení - Dedina roka 2015

Dátum zverejnenia: 03. 12. 2015
Popis:
Slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným obciam v súťaži Dedina roka 2015 (SDR 2015) organizuje v zmysle súťažných podmienok a pravidiel víťazná obec Spišský Hrhov (okres Levoča) spolu s organizátorom súťaže Slovenskou agentúrou životného prostredia. Slávnosť sa uskutoční v obecnom kultúrnom dome v Spišskom Hrhove 3. decembra 2015 o 17.00 hod.
Okrem Spišského Hrhova, si ocenenie prevezme aj ďalších desať obcí. Druhé miesto v SDR 2015 získala Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom) a tretie Kapušany (okres Prešov).
V jednotlivých kategóriách súťaže si ocenenie prevezmú aj obce: Dedina ako hospodár- Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca), Dedina ako kleno
tnica– Klátova Nová Ves (okres Partizánske) a Lúčky(okres Ružomberok), Dedina ako pospolitosť – Dúbrava (okres Levoča), Dedina ako partner - Tuchyňa (okres Ilava).
Dedina ako hostiteľ – Vyhne (okres Žiar nad Hronom), Dedina ako záhrada– Jablonka (okres Myjava).

Viac informácií nájdete:
http://www.obnovadediny.sk/Upload/SDR/2015/TS_SDR_final.pdf

Počet zobrazení: 1273