Aktuality - všetky

Pozvánka na zasadnutie OZ - 13.07.2020

09. 07. 2020 - V zmysle § 12, ods.č.7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13.07.2020 o 17:00 hod. v školskej jedálni....  >> čítaj viac

Upozornenie - Zaburinenie pozemkov

03. 07. 2020 - Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor pracovisko Revúca týmto upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať ag...  >> čítaj viac

Oznámenie o doručení písomnosti - Fabo 22.06.2020.

22. 06. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron

Dátum zverejnenia: 12. 06. 2015
Popis:
Muránska Planina– Čierny Hron

Chcete sa podieľať na rozvoji nášho regiónu, v ktorom žijeme?
Máte záujem získať podporu na Váš rozvojový zámer?
Chcete byť účastníkom rozhodovania o našej budúcnosti, o využívaní finančných prostriedkov v našom regióne?
Viete alebo chcete zlepšiť život vo Vašej obci k lepšiemu?

Príďte na verejné stretnutie
a priložte ruku k rozvoju Vašej obce a regiónu.


Stretnutie obyvateľov obcí: MURÁŇ, MURÁNSKA DLHÁ LÚKA, MURÁNSKA HUTA A MURÁNSKA LEHOTA

KDE : MURÁŇ, obecný úrad - zasadačka

KEDY : PONDELOK - 15.6.2015 o 17:00 hodPrílohy:

Muránska Planina Čierny Hron- Leták
Muránska Planina Čierny Hron- Pozvánka

Počet zobrazení: 1547