Aktuality - všetky

Určenie dočasného dopravného značenia

18. 11. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka so súhlasom OR PZ SR, Okresným dopravným inšpektorátom v Revúcej, určuje osadenie dočasného dopravného značenia a použitie nasledovných dopravných značiek a dopravných zariadení. Zvislé dopr...  >> čítaj viac

Oznámenie o uložení zásielky - Oravec 30.10.2020.

30. 10. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre ...  >> čítaj viac

Usmernenie obce k celoštátnemu testovaniu

29. 10. 2020 - Usmernenie občanov obce Muránska Dlhá Lúka k celoštátnemu testovaniu. ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Informácia o oprave prejazdu "pri družstve RA"

Dátum zverejnenia: 14. 05. 2015
Popis:
Obecný úrad obdržal upovedomenie o uzávierke cesty ( železničné priecestie pri družstve Revúca).

Uzávierka bude úplná.
Dočasne bude doprava vedená po súbežnej panelovej komunikácii, doprava bude riadená striedavo cestnou svetelnou signalizáciou.

Doba uzávierky: od 19.5.2015 (utorok) v čase od 8:00 do 21.5.2015 (štvrtok) do 15:00 (nepretržite).

Počet zobrazení: 1177