Aktuality - všetky

Slovensko - Kanada

23. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Očkovanie proti besnote

10. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Stavanie mája 2024

26. 04. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 23. 03. 2015
Popis:
Starosta obce zvoláva na deň 25.3.2015 o 17:00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v školskej jedálni.

program OZ:

1. Zahájenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie záverečného účtu obce
5. Schválenie uznesení
6. Záver

Počet zobrazení: 2586