Aktuality - všetky

Oznámenie o doručení písomnosti - Fabo 22.06.2020.

22. 06. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre ...  >> čítaj viac

Výberové konanie - ZŠ Muránska Dlhá Lúka 321

15. 06. 2020 - Podľa § 4 zákona č.569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov...  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovanie OZ - 16.06.2020

12. 06. 2020 - V zmysle § 12, ods.č.7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 16.06.2020 o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu. ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Poupravený územný plán

Dátum zverejnenia: 19. 03. 2015
Popis:
Vyhodnotenie spracovaných návrhov riešenia je zverejnené v Obecnej úradnej tabuli.
V papierovej podobe je koncept prístupný na Obecnom úrade v pracovnej dobe k nahliadnutiu.

Po dohode s architektmi, ktorí územný plán spracúvajú bude zvolané stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční pravdepodobne v polovici mesiaca apríl a bude verejnosť o ňom informovaná.


V prílohe sa nachádza upravený koncept UP.

Prílohy:

UPRAV_Textova_cast_MDL_koncept_s_alt2
UPRAV_01_Sirsie uzemne vztahy K-V1 UPN MDL
UPRAV_01_Sirsie uzemne vztahy K-V2 UPN MDL
UPRAV_02_Komplexny urb navrh a navrh dopravy m10000 v1
UPRAV_02_Komplexny urb navrh a navrh dopravy m10000 v2
UPRAV_03_Navrh tech_vybavenosti_v1
UPRAV_03_Navrh tech_vybavenosti_v2
UPRAV_04_Polnohospodarska poda a lesna poda v1
UPRAV_04_Polnohospodarska poda a lesna poda v2
UPRAV_05_Komplexny urb navrh a navrh dopravy m5000 v1
UPRAV_05_Komplexny urb navrh a navrh dopravy m5000 v2
UPRAV_06a_Navrh tech_vybavenosti_v1
UPRAV_06a_Navrh tech_vybavenosti_V1 alt2
UPRAV_06a_Navrh tech_vybavenosti_v2
UPRAV_06a_Navrh tech_vybavenosti_V2 alt2
UPRAV_06b_Navrh tech_vybavenosti_v1
UPRAV_06b_Navrh tech_vybavenosti_v2
UPRAV_07_Zavazne casti a VPS v1
UPRAV_07_Zavazne casti a VPS v2

Počet zobrazení: 1671