Aktuality - všetky

Pozvánka na OZ - 7.11.2019

04. 11. 2019 - V zmysle § 12, ods.č.7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 7.11.2019 o 17:00 hod. v školskej jedálni....  >> čítaj viac

Oznámenie o doručení písomnosti - Fedor 31.10.2019

31. 10. 2019 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre ...  >> čítaj viac

Oznámenie o doručení písomnosti - Balco 31.10.2019

31. 10. 2019 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky č.4 ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Poupravený územný plán

Dátum zverejnenia: 19. 03. 2015
Popis:
Vyhodnotenie spracovaných návrhov riešenia je zverejnené v Obecnej úradnej tabuli.
V papierovej podobe je koncept prístupný na Obecnom úrade v pracovnej dobe k nahliadnutiu.

Po dohode s architektmi, ktorí územný plán spracúvajú bude zvolané stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční pravdepodobne v polovici mesiaca apríl a bude verejnosť o ňom informovaná.


V prílohe sa nachádza upravený koncept UP.

Prílohy:

UPRAV_Textova_cast_MDL_koncept_s_alt2
UPRAV_01_Sirsie uzemne vztahy K-V1 UPN MDL
UPRAV_01_Sirsie uzemne vztahy K-V2 UPN MDL
UPRAV_02_Komplexny urb navrh a navrh dopravy m10000 v1
UPRAV_02_Komplexny urb navrh a navrh dopravy m10000 v2
UPRAV_03_Navrh tech_vybavenosti_v1
UPRAV_03_Navrh tech_vybavenosti_v2
UPRAV_04_Polnohospodarska poda a lesna poda v1
UPRAV_04_Polnohospodarska poda a lesna poda v2
UPRAV_05_Komplexny urb navrh a navrh dopravy m5000 v1
UPRAV_05_Komplexny urb navrh a navrh dopravy m5000 v2
UPRAV_06a_Navrh tech_vybavenosti_v1
UPRAV_06a_Navrh tech_vybavenosti_V1 alt2
UPRAV_06a_Navrh tech_vybavenosti_v2
UPRAV_06a_Navrh tech_vybavenosti_V2 alt2
UPRAV_06b_Navrh tech_vybavenosti_v1
UPRAV_06b_Navrh tech_vybavenosti_v2
UPRAV_07_Zavazne casti a VPS v1
UPRAV_07_Zavazne casti a VPS v2

Počet zobrazení: 1518