Aktuality - všetky

Výberové konanie - 2 pracovné miesta MMŠ

13. 09. 2019 - Obec Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta v Modulovej materskej škole, Muránska Dlhá Lúka 321, s predpokladaným nástupom dňa 1.10.2019....  >> čítaj viac

Výsledky mimoriadnej inventarizácie majetku obce

13. 08. 2019 - Výsledky mimoriadnej inventarizácie majetku obce vykonanej v dňoch 24.4.2019 - 28.6.2019. ...  >> čítaj viac

Pozvánka na zasadnutie OZ 15.8.2019

12. 08. 2019 - V zmysle § 12, ods.č.7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 15.8.2019 o 17:00 hod. v školskej jedálni....  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Obecné zastupiteľstvo

Dátum zverejnenia: 08. 12. 2014
Popis:
Starosta obce zvoláva na deň 11.12.2014 o 17.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v školskej jedálni.


Program:
1) zahájenie
2) voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) voľba návrhovej komisie
4) schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014
5) schválenie rozpočtu pre rok 2015
6) upozornenie prokurátora a schválenie VZN o náhradnom zásobovaní vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
7) rôzne
8) schválenie uznesenia
9) záver
Ing. Marek Nosko
starosta obce


Počet zobrazení: 1202