Aktuality - všetky

Výberové konanie - ZŠ Muránska Dlhá Lúka

04. 02. 2020 - Obec Muránska dlhá Lúka 111 vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Muránska Dlhá Lúka s predpokladaným nástupom dňa 2.03.2020....  >> čítaj viac

Oznámenie o uložení zásielky - Balco 28.1.2020

28. 01. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov o z n a m u j e uloženie listovej zási...  >> čítaj viac

Spomienková slávnosť-75. výročie oslobodenia obce

27. 01. 2020 - V pondelok 27. januára 2020 sme si spomienkovou slávnosťou pri pamätnej tabuli, pripomenuli už 75. výročie oslobodenia obce. FO...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Obecné zastupiteľstvo

Dátum zverejnenia: 08. 12. 2014
Popis:
Starosta obce zvoláva na deň 11.12.2014 o 17.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v školskej jedálni.


Program:
1) zahájenie
2) voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) voľba návrhovej komisie
4) schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014
5) schválenie rozpočtu pre rok 2015
6) upozornenie prokurátora a schválenie VZN o náhradnom zásobovaní vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
7) rôzne
8) schválenie uznesenia
9) záver
Ing. Marek Nosko
starosta obce


Počet zobrazení: 1311