Aktuality - všetky

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 4.03.2024

28. 02. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

19. 01. 2024 - ...  >> čítaj viac

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ DŇA 18.01.2024

11. 01. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Obecné zastupiteľstvo

Dátum zverejnenia: 08. 12. 2014
Popis:
Starosta obce zvoláva na deň 11.12.2014 o 17.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v školskej jedálni.


Program:
1) zahájenie
2) voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) voľba návrhovej komisie
4) schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014
5) schválenie rozpočtu pre rok 2015
6) upozornenie prokurátora a schválenie VZN o náhradnom zásobovaní vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
7) rôzne
8) schválenie uznesenia
9) záver
Ing. Marek Nosko
starosta obce


Počet zobrazení: 2351