Aktuality - všetky

POZVÁNKA - Úcta k starším

18. 10. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca OKTÓBER - Mesiac úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v sobotu 23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho ...  >> čítaj viac

VÝVOZ ŽUMPY - upozornenie obyvateľov obce

27. 09. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka v zmysle zákona o vodách č.364/2004 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skut...  >> čítaj viac

Výkup papiera, jedlých olejov a tukov

20. 09. 2021 - Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých jedlých rastlinných olejov a tukov....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: GEMERSKÝ POHÁR

Dátum zverejnenia: 20. 09. 2014
Popis:
GEMERSKÝ POHÁR


Dňa 20. 09. 2014 OV DPO SR v Rimavskej Sobote v spolupráci s DHZ Ožďany zorganizovali už XXIII. ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov z okresov Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota o ,, GEMERSKÝ POHÁR ". Na túto súťaž postúpilo z previerok pripravenosti najlepšie 4 kolektívy v kategórii mužov a po 1 kolektíve v kategóriách ženy, dorastenky a dorastenci. Súťažilo sa s klasickými hrubými,, zásahovými" hadicami v požiarnom útoku s vodou. Súťaže sa zúčastnili 2 dorastenecké kolektívy, 3 kolektívy dorasteniek, 3 kolektívy žien a 10 mužských kolektívov. Každé družstvo za svoje umiestnenie zbieralo aj body pre svoj okres a na záver sa vyhodnotilo aj umiestnenie okresov.


Okres Revúca reprezentovali kolektívy:
- dorastenky: DHZO Ratkovské Bystré
- dorastenci: DHZM Jelšava
- ženy: DHZO Muránska Dlhá Lúka
- muži: DHZO Držkovce, DHZO Ratkovské Bystré a DHZO Gemerská Ves.


Výsledky kolektívov revúckeho okresu:
- dorastenky z DHZO Ratkovské Bystré 3. miesto
- dorastenci z DHZM Jelšava 2. miesto
- ženy z DHZM Muránska Dlhá Lúka 2. miesto
- muži z DHZO Držkovce 2. miesto
- muži z DHZO Gemerská Ves 4. miesto
- muži z DHZO Ratkovské Bystré 9. miesto

Umiestnenie okresov bolo nasledovné:
1. Rožňava
2. Revúca
3. Rimavská Sobota


V roku 2015 bude už XXIV. ročník organizovať okres Rožňava.

FOTOGALÉRIA
obrázek


Počet zobrazení: 1670