Aktuality - všetky

POZVÁNKA - Úcta k starším

18. 10. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca OKTÓBER - Mesiac úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v sobotu 23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho ...  >> čítaj viac

VÝVOZ ŽUMPY - upozornenie obyvateľov obce

27. 09. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka v zmysle zákona o vodách č.364/2004 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skut...  >> čítaj viac

Výkup papiera, jedlých olejov a tukov

20. 09. 2021 - Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých jedlých rastlinných olejov a tukov....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Výberové konanie - asisetnet ZŠ

Dátum zverejnenia: 28. 07. 2014
Popis:
Obec Muránska Dlhá Lúka vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto pedagogického asistenta učiteľa od 1.9.2014 do 31.1.2015 v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít“.
Miesto výkonu práce: Základná škola v Muránskej Dlhej Lúke

Kvalifikačný predpoklad: podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

Svoje žiadosti s priloženým životopisom, motivačným listom (písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania), dokladmi o požadovanom vzdelaní, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, posielajte do 20.8.2014 na adresu:

Obec Muránska Dlhá Lúka

č. 111

050 01 Muránska Dlhá Lúka

Obálku označte: Výberové konanie pedagogický asistent učiteľa ZŠ

Termín výberového konania: 28.8.2014, 11.00 hod. v budove Obecného úradu.Počet zobrazení: 1931