Aktuality - všetky

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 4.03.2024

28. 02. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

19. 01. 2024 - ...  >> čítaj viac

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ DŇA 18.01.2024

11. 01. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Výberové konanie - asisetnet ZŠ

Dátum zverejnenia: 28. 07. 2014
Popis:
Obec Muránska Dlhá Lúka vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto pedagogického asistenta učiteľa od 1.9.2014 do 31.1.2015 v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít“.
Miesto výkonu práce: Základná škola v Muránskej Dlhej Lúke

Kvalifikačný predpoklad: podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

Svoje žiadosti s priloženým životopisom, motivačným listom (písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania), dokladmi o požadovanom vzdelaní, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, posielajte do 20.8.2014 na adresu:

Obec Muránska Dlhá Lúka

č. 111

050 01 Muránska Dlhá Lúka

Obálku označte: Výberové konanie pedagogický asistent učiteľa ZŠ

Termín výberového konania: 28.8.2014, 11.00 hod. v budove Obecného úradu.Počet zobrazení: 2630