Aktuality - všetky

Výberové konanie na terenného pracovníka

04. 06. 2020 - Obecný úrad Muránska dlhá Lúka 111, 05001 Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.06.2020 o 9:30 hod. v priestoroch ...  >> čítaj viac

Nájom nebytových priestorov- OVS - vyhlásenie

01. 06. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka opakovane vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov....  >> čítaj viac

Výberové konanie - MŠ Muránska Dlhá Lúka 116

01. 06. 2020 - Podľa § 4 zákona č.569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Výberové konanie - asisetnet ZŠ

Dátum zverejnenia: 28. 07. 2014
Popis:
Obec Muránska Dlhá Lúka vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto pedagogického asistenta učiteľa od 1.9.2014 do 31.1.2015 v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít“.
Miesto výkonu práce: Základná škola v Muránskej Dlhej Lúke

Kvalifikačný predpoklad: podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

Svoje žiadosti s priloženým životopisom, motivačným listom (písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania), dokladmi o požadovanom vzdelaní, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, posielajte do 20.8.2014 na adresu:

Obec Muránska Dlhá Lúka

č. 111

050 01 Muránska Dlhá Lúka

Obálku označte: Výberové konanie pedagogický asistent učiteľa ZŠ

Termín výberového konania: 28.8.2014, 11.00 hod. v budove Obecného úradu.Počet zobrazení: 1566