Aktuality - všetky

POZVÁNKA - Úcta k starším

18. 10. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca OKTÓBER - Mesiac úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v sobotu 23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho ...  >> čítaj viac

VÝVOZ ŽUMPY - upozornenie obyvateľov obce

27. 09. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka v zmysle zákona o vodách č.364/2004 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skut...  >> čítaj viac

Výkup papiera, jedlých olejov a tukov

20. 09. 2021 - Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých jedlých rastlinných olejov a tukov....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Súťaž DHZ v Muránskej Dlhej Lúke

Dátum zverejnenia: 14. 06. 2014
Popis:
„Základom dobrovoľníctva je spájanie ľudskej a profesionálnej pomoci“

Súčasťou každej obce vždy boli, sú a vždy aj budú dobrovoľné hasičské zbory. Vďaka prístupu mladých dobrovoľníkov, ktorí aj napriek prvotným komplikáciám začali trénovať zodpovedne a systematicky a ochote starostu obce, sa podarilo nájsť spoločné riešenie a zorganizovať podujatie, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 6. 2014. V našej obci sa po dlhšej odmlke uskutočnila okresná hasičská súťaž – Previerky pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov obcí.. O 9.00 ráno už boli všetky družstvá nastúpené, ozývali sa zvuky mašín a účastníci si obzerali terén. Súťažilo sa v dvoch disciplínach – útok a štafeta. Každý tím mal dva pokusy na útok a dva pokusy na štafetu.
Súťažilo sa v 4 kategóriách – dorastenci, muži nad 35 rokov, muži a ženy. Celkovo štartovalo 17 tímov. Dobrovoľníci, hostia i diváci sa mohli občerstviť v stánku, kde sa neskôr podával aj guľáš. Atmosféra bola naozaj skvelá, medzi súťažiacimi bola zdravá konkurencia a každý tím mal silnú podporu medzi fanúšikmi z vlastných radov. Rozhodcovia boli féroví, snažili sa byť nápomocní a ľuďom priebežne odpovedali na ich otázky ohľadom pravidiel či iných zaujímavostí. Organizátorom podujatia boli OV DPO v Revúcej a Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka. Všetkým organizátorom, spoluorganizátorom, partnerom a dobrovoľníkom patrí obrovská vďaka. Všetko bolo bezproblémovo zabezpečené a súťaž mala bezproblémový a plynulý priebeh. Veríme, že všetci zúčastnení boli spokojní, a že sa k nám vrátia opäť o rok.

Výsledky komplet

obrázekĎakovný list

obrázek


Počet zobrazení: 3657