Aktuality - všetky

MDD 2024

29. 05. 2024 - Medzinárodný deň detí 2024...  >> čítaj viac

Slovensko - Kanada

23. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Očkovanie proti besnote

10. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Okresné športové hry seniorov

Dátum zverejnenia: 15. 05. 2013
Popis:

1. ročník Okresných športových hier seniorov

15. máj 2013
Organizátorom tohto ročníka bola obec Muránska Dlhá Lúka. Po necelom roku to bolo už druhé podujatie podobného charakteru. V minulom roku obec zorganizovala okresný turistický zraz, a už vtedy sme dokázali, že sme schopní usporiadať akcie veľkých rozmerov.
Súťažiaci - ženy aj muži - mali na výber sedem športových disciplín a v nich tri vekové kategórie:

Muži (do 65, do 70 a nad 70 rokov)

1. Hod granátom
2. Vrh guľou
3. Stolný tenis
4. Beh na 60 m
5.Beh na 250 m
6. Kop na bránku
7. Streľba zo vzduchovky

Ženy (do 65, do 70 a nad 70 rokov)

1. Hod loptičkou na cieľ
2. Hod váľkom do diaľky
3. Stolný tenis
4. Beh na 50 m
5. Beh na 200 m
6. Kop na bránku
7. Streľba zo vzduchovky

Športové hry oficiálne otvorila predsedníčka JDS v Muránskej Dlhej Lúke, pani Helenka Imreová. Privítala primátorov a starostov okolitých miest a obcí, zástupcov BBSK a všetkých účastníkov. Ocenila hlavne aktívnu pomoc tých, bez ktorých by dnešné podujatie nebolo možné zrealizovať. Sponzorov, starostu obce Ing. Mareka Noska, všetkých zamestnancov obecného úradu a členov miestnej organizácie JDS. Slovo odovzdala pani Zuzane Homoliakovej, predsedníčke okresnej organizácie JDS v Revúcej. Všetkým zaželala hlavne veľa zábavy, pohody, športové správanie v duchu fair - play. Vyjadrila želanie, aby sme nemysleli na krédo novodobých olympijských hier „vyššie, rýchlejšie, silnejšie,“ ale skôr na heslo „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“ Vzápätí sa slova ujali ďalší prítomní hostia, všetci sa zhodli v tom hlavnom, aby dnešné športové stretnutie dopadlo podľa našich predstáv a bez ujmy na zdraví.

Po organizačných pokynoch sa súťažiaci rozišli na jednotlivé stanovištia. Do športových disciplín sa prihlásilo 101 športovcov, čo je o dvadsať viac, ako na minulom, nultom ročníku. Na dvore materskej školy bola pripravená streľba zo vzduchovky, v sále kultúrneho domu súťaž v stolnom tenise a všetky ďalšie disciplíny boli pripravené v areáli multifunkčného ihriska. Ešte aj počasie nám prialo. Ženské aj mužské disciplíny prebiehali súbežne, pretekári sa navzájom podporovali, na pomoc im prišli aj najmladší, deti z materskej školy. Našťastie, nikomu sa nič nestalo, nikto sa nezranil, takže pomoc lekárov nebola potrebná. Na korektnosť športových výkonov dozerali štyria rozhodcovia, bývalí učitelia telesnej výchovy. Asistovali im ďalší dobrovoľníci. Po absolvovaní atletických disciplín sa aktéri presunuli na školský dvor a k stolnému tenisu. Na všetkých už čakal vynikajúci, dvojaký guľáš z diviny a baraniny.

Spracovanie výsledkov všetkých disciplín, príprava a podpísanie 126 diplomov bolo pomerne náročné, hlavne na čas. No všetci účastníci si čas krátili spevom a spoločnými rozhovormi. A potom už nasledovalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov. Najúspešnejšou športovkyňou sa stala pani Zuzana Homoliaková a najúspešnejším športovcom pán Michal Regenda. Obaja získali putovné poháre. A hlavnú cenu, putovný pohár ZMOS Stredného Gemera, odovzdala pani Eva Cireňová, najúspešnejšej organizácii JDS Revúca.

Sláva víťazom, česť porazeným!

Za obec Muránska Dlhá Lúka vypracovala Mgr. Monika Podolinská


FOTOGALÉRIA

obrázek

Počet zobrazení: 3063