Aktuality - všetky

Deň detí 2024

29. 05. 2024 - Deň detí 2024...  >> čítaj viac

Slovensko - Kanada

23. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Očkovanie proti besnote

10. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Zachráňme našu odr. „Vinických“ jabĺk

Dátum zverejnenia: 12. 03. 2013
Popis:
V obci Muránska Dlhá Lúka sa tradične pestuje odroda jabĺk(voláme ich vinické), ktoré v našom prostredí(vysoká hladina spodnej vody vďaka riečnej nive) majú vysoký obsah štiav. Jedná sa o pôvodnú jedinečnú odrodu. Pre vysoký obsah štiav je veľmi vhodné na výrobu muštov, sirupov, jablkového vína, prípadne pálenky. Spracovanie ovocia v našej obci posledné desaťročia veľmi upadlo a vlastníci záhrad prestali mať záujem o obnovu vysadením nových ovocných stromov. Naša obec je pritom vystavaná tak, že pri každom dome je pomerne veľká záhrada. Chceme preto aktivizovať našich občanov k zveľadeniu nášho životného prostredia formou obnovy opustených a spustnutých záhrad a ostatných pozemkov.

Po dohode s ovocinárskym podnikom AGROFRUCT, s.r.o. Čierna Voda sme pristúpili, začiatkom januára, k odberu vrúbľov z posledných starých stromov v obci z tejto odrody. Zber previedli aktívni občania pod vedením Petra Mriňáka. V priebehu februára nám firma zaočkuje podpníky a koncom marca by sme si ich mali prevziať. Jednalo by sa o výrobu 600 ks štepencov jabloní z mládnikov našej pôvodnej odrody. Okrem toho by sme zakúpili ďalšie štepence pre našich občanov, ktorí by si ich cez obec objednali, podľa ponuky, ktorú ma firma zverejnenú na svojej stránke. Tieto štepence by boli potom predávané v priebehu apríla 2013. Predbežná cena je 2 € za kus našich štepencov, ostatných podľa ponuky výrobcu AGROFRUCT.

Takouto aktivitou obce veríme, že sa do zrealizovania myšlienky zapojí dostatok našich občanov, ale v prípade záujmu sa budeme snažiť spolupracovať aj s okolím.
Náš región je síce veľmi chudobný, ale z časti si za to môžeme aj sami. Presvedčil som sa o tom pri návšteve Slovinska(zájazd organizovaný B.B.). Každý kúsok pôdy bol krásne opracovaný a využívaný na poľnohospodársku výrobu.

Aká situácia je u nás? Stratili sme vzťah k pôde a hlavne k práci na nej.

Aj v našej obci sa z pasienkov stal málo produktívny les a z ornice pasienky.

Skúsme sa vrátiť späť a začnime najbližším pozemkom pri obydlí a tou je naša záhrada.Toto je článok, ktorý som o aktivitách našej obce napísal pre internetovú stránku „Maj Gemer“, ktorú spravuje p. Doboš. Informácia bola uverejnená.Nastal čas odberu zaočkovaných štepencov „Vinických jabĺk“.

Vyzývame preto záujemcov aby svoj záujem nahlásili na Obecnom úrade(prípadne elektronicky) do 25. marca. Cena bude do 2 € za jeden kus.
V prípade záujmu si záujemca môže vybrať aj iné štepence, ktoré sú v ponuke ovocnej škôlky AGROFRUCT, s.r.o. Tieto by boli v cene ponúkanej ovocnou škôlkou.

AGROFRUCTPočet zobrazení: 3648