Aktuality - všetky

Slovensko - Kanada

23. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Očkovanie proti besnote

10. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Stavanie mája 2024

26. 04. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Dátum zverejnenia: 08. 01. 2013
Popis:
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 2013

Za zdaňovacie obdobie na rok 2013 podávajú daňové priznanie (alebo čiastkové daňové priznanie) do 31. 1. 2013 tí daňovníci, ktorí počas roka 2012 (od 2. 1. 2012 – 31. 12. 2012)
nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne budú k 1. januáru 2013 zapísaní v katastri nehnuteľností,
predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nebudú k 1. januáru 2013 zapísaní v katastri nehnuteľností,
alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.
Viac informácií sa dočítate na TU

Tlačivá na podanie dane nájdete v menu samospráva.

Daňové priznanie k dani za psa 2013

Zmena termínu platenia dane za psa: upozorňujeme majiteľov psov, že od r. 2013 daň za psa treba zaplatiť až po obdržaní rozhodnutia o výrube (príde s daňou s nehnuteľnosti,neplatiť do 31.1. bez rozhodnutia).


Počet zobrazení: 3050